Certificaten

Certificaten

Certificaten

 

HKZ VVT certificaat

Kraam & Co| ACK/Zorgmaat/De Baker Kraamzorg is in het bezit van het HKZ VVT certificaat en voldoet tevens aan de NEN-EN-ISO 9001:2015. Bekijk certificaat

     

Borstvoeding certificaat Baby Friendly

Kraam & Co| ACK/Zorgmaat/De Baker Kraamzorg is tevens in het bezit van het WHO/Unicef Certificaat Baby Friendly. Onze Lactatiekundigen zijn bereikbaar voor de  kraamverzorgenden bijvoorbeeld voor advies over een niet soepel lopende borstvoeding tijdens jouw kraamperiode, zij zijn ook verantwoordelijk voor de bijscholing van onze kraamverzorgenden.

Wanneer jij en jouw kraamverzorgende dat willen, kan een Lactatiekundige op bezoek komen om gezamenlijk een plan te maken voor het slagen van de borstvoeding. Bekijk certificaat.

Erkende opleidingsorganisatie

Kraam & Co| ACK/Zorgmaat/De Baker Kraamzorg is door de SBB erkend als opleidingsorganisatie. Al onze kraamverzorgenden hebben een erkend diploma voor kraamverzorgende of zijn hiervoor in opleiding. De leerlingen en stagiaires krijgen deskundige begeleiding van praktijkopleiders. Bekijk certificaat.

Klachtenreglement

Wij beschouwen de mogelijkheid om een klacht in te dienen als onderdeel van de hoogstaande kwaliteit van de zorg die wij leveren. Mocht een klacht naar jouw mening niet naar tevredenheid zijn afgehandeld, dan nodigen wij jou uit die klacht schriftelijk onder de aandacht van de manager te brengen.

Kraam & Co| ACK/Zorgmaat/De Baker Kraamzorg beschikt over een klachtenreglement dat je kunt opvragen bij de organisatie.

Privacyreglement

Kraam & Co|ACK/Zorgmaat/De Baker Kraamzorg werkt met een privacyreglement. Het reglement stelt jou in staat jouw gegevens op te vragen en geeft inzicht in wie toegang heeft tot jouw gegevens. Wanneer je de persoonsgegevens wilt opvragen, dan is dit mogelijk via een schriftelijke aanvraag bij de organisatie.

Alle medewerkers die betrokken zijn bij de levering van kraamzorg zijn gehouden aan een geheimhoudingsplicht. Zij verstrekken zonder jouw toestemming geen gegevens aan derden mits noodzakelijk in het kader van risicosignalering, volgens de meldcode. Ook dit zorgt ervoor dat je in alle rust en privacy kunt genieten van jouw kraamtijd.

logo-kckz-2-406x100[1]