Certificaten

Certificaten

HKZ-VVT

Ack Zorgmaat Kraamzorg is in het bezit van het HKZ VVT certificaat en voldoet tevens aan de NEN-EN-ISO 9001:2015. Bekijk certificaat.

     

 

 

Borstvoeding certificaat Baby Friendly

Ack Zorgmaat Kraamzorg is tevens in het bezit van het WHO/Unicef Certificaat Baby Friendly

De lactatiekundigen houden voor kraamverzorgenden een telefonisch spreekuur (bijvoorbeeld voor advies over een niet soepel verlopende borstvoeding) en ze zijn verantwoordelijk voor de bijscholing van kraamverzorgenden.

Wanneer u en uw kraamverzorgende dat willen, kan een lactatiekundige op bezoek komen om gezamenlijk een plan te maken voor het slagen van de borstvoeding. Ack Zorgmaat Kraamzorg heeft voor geïnteresseerden een aparte brochure ‘Informatie over Borstvoeding’ samengesteld. Bekijk certificaat.

Erkende opleidingsorganisatie

Ack Zorgmaat Kraamzorg is door de SBB erkend als opleidingsorganisatie. Al onze kraamverzorgenden hebben een erkend diploma voor kraamverzorgende of zijn hiervoor in opleiding. De leerlingen en stagiaires krijgen deskundige begeleiding van praktijkopleiders. Bekijk certificaat.

Klachtenreglement

Wij beschouwen de mogelijkheid om een klacht in te dienen als onderdeel van de hoogstaande kwaliteit van de zorg die wij leveren. Mocht een klacht naar uw mening niet naar tevredenheid zijn afgehandeld, dan nodigen wij u uit die klacht schriftelijk onder de aandacht van de manager te brengen.

Ack Zorgmaat Kraamzorg beschikt over een klachtenreglement dat u kunt opvragen bij de organisatie.

Privacyreglement

Ack Zorgmaat Kraamzorg werkt met een privacyreglement. Het reglement stelt u in staat uw gegevens op te vragen en geeft inzicht in wie toegang heeft tot uw gegevens. Wanneer u de persoonsgegevens wilt opvragen, dan is dit mogelijk via een schriftelijke aanvraag bij de organisatie.

Alle medewerkers die betrokken zijn bij de levering van kraamzorg zijn gehouden aan een geheimhoudingsplicht. Zij verstrekken zonder uw toestemming geen gegevens aan derden mits noodzakelijk in het kader van risicosignalering, volgens de meldcode. Ook dit zorgt ervoor dat u in alle rust en privacy kunt genieten van uw kraamtijd.

logo-kckz (2)