Voorwaarden

Voorwaarden

Belangrijke voorwaarden

Onze kraamverzorgenden geven graag verantwoorde zorg en op een verantwoorde manier. Om hen daartoe in staat te stellen, vragen wij jou om met een aantal voorwaarden rekening te houden. Die voorwaarden hebben te maken met de gezondheid en veiligheid van onze kraamverzorgenden en de omstandigheden waarin de kraamzorg wordt gegeven.

Werken in de kraamzorg brengt nu eenmaal grote fysieke belasting met zich mee. Onder verwijzing naar de jaarlijks opgestelde Arbo-checklist en ons huisreglement doet Kraam & Co| ACK/Zorgmaat/ De Baker Kraamzorg er alles aan om de kraamverzorgenden hun werk goed en verantwoord te kunnen laten doen. Voor jou en voor henzelf.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Het bed van de kraamvrouw heeft tijdens de zorgverlening een werkhoogte van 80 cm.
  • De kraamzorg wordt geleverd op één vast adres.
  • Op het adres waar zorg wordt geleverd, moet stromend water zijn en de woning moet aangesloten zijn op elektra, eventueel ook op gas.
  • De zorg moet op hygiënisch verantwoorde wijze kunnen worden verleend.
  • Huishoudelijke en elektrische apparatuur moet veilig zijn.
  • Je dient je te onthouden van discriminatie, seksuele intimidatie, geweld en verbale en fysieke agressie.

De volledige leveringsvoorwaarden van onze diensten zijn op te vragen bij onze administratie.